Pocetna

O nama

 • O fabrici
 • Postupak prerade soje
 • Bankom grupa
 • Finansijski izveštaji
 • Odluke
 • Akta
 • Galerija

Proizvodi

 • Proizvodi pekarske industrije
 • Proizvodi konditorske industrije i industrije mleka
 • Proizvodi za industriju mesa
 • Proizvodi od soje za ishranu životinja
 • Komponente za proizvodnju stocne hrane
 • Premiksi

Laboratorija

Politika kvaliteta

Kontakt

O fabrici

Fabrika proteina i ulja "Bioprotein” doo osnovana je kao društveno preduzeće 1964. godine. Posluje samostalno posle izdvajanja iz preduzeća "Uljarice" Beograd. Nakon privatizacije izvršene 2003. god preduzeće je registrovano kao akcionarsko društvo čiji je većinski vlasnik "Bankom" Beograd. Osnovna delatnost "Bioprotein”-a je prerada soje od koje se dobijaju proizvodi bogati proteinima koji se koriste kako za ljudsku ishranu - sojina brašna (malomasna ili punomasna, umereno ili potpuno tostovana brašna, kao i enzimatski aktivno sojino brašno i lom zrna soje) tako i za ishranu životinja - sojina pogača (malomasni sojin griz) i punomasni sojin griz, kvasno proteinsko hranivo, mlečne zamene za ishranu životinja i koncentrati biljnih proteina. Takođe, proizvodi se i sojino ulje koje se koristi kako u humanoj tako i u ishrani životinja. Osim osnovne delatnosti, "Bioprotein” vrši prijem i skladištenje uljarskih kultura i raznih vrsta žitarica u skladišnim kapacitetima koji se sastoje od silosa, podnih magacina i cisterni za ulje. U sklopu silosa nalaze se sušare u kojima se proces sušenja vrši indirektnom vodenom parom koja dolazi parovodom iz Termoelektrane "Nikola Tesla” u Obrenovcu. U 2004. godini je otvoren novi pogon u "Bioprotein”-u, u kojem je počeo da se proizvodi "Ekolak” – zamena za mleko u prahu za mlade životinje – jedini proizvod te vrste na Balkanu! Tokom 2008.god izvršena su ulaganja u fabriku za proizvodnju proteinskih koncetrata, u halu za proizvodnju premiksa, u magacinski prostor, u opremu za fabriku stočne hrane i pogon za proizvodnju hrane i dodataka hrane za životinje.Bioprotein a.d.
Аdresa: Nemanjina bb, 11500, Obrenovac, Srbija
office@bankom.rs

Telefon: (+381) (11) 8754 891,
Fax.:(+381) (11) 8754 973
Telefon za hitne slučajeve: (+381) (11) 8754 891