Početna

O nama

 • O fabrici
 • Postupak prerade soje
 • Košer sertifikat
 • Bankom grupa
 • Finansijski izveštaji
 • Odluke
 • Akta

Proizvodi

 • Proizvodi od soje za ishranu životinja
 • Proizvodi od soje za ishranu ljudi
 • Proizvodi industrije mleka
 • Proizvodi za industriju mesa
 • Premiksi

Politika kvaliteta

Kontakt

IZDVAJAMO IZ PONUDE

Ekolak i Ekolak Plus su prirodne mlečne zamene za ishranu prasadi, vrlo ukusne i lako svarljive. Proizvode se od visoko-kvalitetnih sirovina koje nisu genetski modifikovane.
Detaljnije ››O FABRICI BIOPROTEIN

Fabrika proteina i ulja "Bioprotein" ad, Obrenovac postoji od 1969. godine. Od 1989. godine posluje kao samostalno preduzeće. "Bankom doo" 2003. godine kupuje većinski paket akcija, čime "Bioprotein" a.d., ulazi u sastav "Bankom grupe".
Detaljnije o istorijatu Bioproteina»


O PRERADI SOJE

Soja se prerađuje na potpuno prirodan način, uz pomoć vodene pare, bez upotrebe heksana i ostalih hemijskih rastvarača.Predviđeno kretanje cena zrna soje na svetskom tržištu u 2013.god.
VESTI

25.03.2014. Potvrda o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu

Pregled dokumenta>>


10.02.2013. KOŠER
Fabrika Bioprotein a.d. sertifikovala je Košer standardom celokupnu preradu sojinog zrna i proizvodnju čitave palete sojinih brašna i ulja.

Sertifikati na uvid>>


Održana skupština akcionara 28.06.2012.

Izveštaj sa sednice >>


25.11.2011. GMP International –Good Manufacturing Practices

Preduzeće Bioprotein AD je uspešno prošlo sertifikaciju proizvodnje malomasnog i punomasnog sojinog brašna u skladu sa zahtevima standarda GMP+.

Bioprotein a.d.
Аdresa: Nemanjina bb, 11500, Obrenovac, Srbija
bioprotein@yubc.net

Telefon: (+381) (11) 8754 891,
Fax.:(+381) (11) 8754 973
Telefon za hitne slučajeve: (+381) (11) 8754 891